top of page

Skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.  Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform.

Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra Norsk takst gir god trygghet for et riktig resultat. 

Klikk her for å kontakte oss

bottom of page