top of page

Skade

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange medlemmer i Norsk takst har spesiell kompetanse på dette feltet.

En takstingeniør som arbeider med skader møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstingeniørens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.

Klikk her for å få hjelp med en skade.

bottom of page