BYGGELEDELSE – la en proff sjekke snekker’n!

Trygghet, ansvar og lønnsomhet

Ved å bruke en ansvarlig byggeleder ved nybygg eller rehabilitering kan kostbare overraskelser unngås. En byggeleder skal påse at den utførende håndverker utfører et tilfredsstillende arbeid som blir ferdigstilt til avtalt tid og etter de forutsetninger som framgår av inngåtte kontrakter og prosjektmaterialer.

 

Viktige fordeler

Faglig trygghet

Økonomisk styring

Uavhengighet

 

Hva er byggeledelse?

Byggelederen er din representant på byggeplassen med ansvar for oppfølging og styring av tid, økonomi og kvalitet. Han er i tillegg et bindeledd mellom deg og utførende håndverkere. Generelt er det byggeleders oppgave å sørge for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som fremgår av inngåtte kontrakter og prosjektmateriale.

 

Hvem har behov for byggeledelse?

Det er ingen minimumsstørrelse på et byggeprosjekt for å benytte byggeledelse. Byggelederens fagkunnskap gir deg trygghet for at arbeidene er i samsvar med byggkontrakten, samt at de valgte løsninger er i henhold til plan og bygningslov og utført etter god håndverkstradisjon.

 

Kostnader

Noen mener kostnader til byggeledelse vil bli uforholdsmessig stor i forhold til nytten. Dette vil ikke være tilfelle i et byggeprosjekt som er preget av mye problemer og dårlig arbeid. Her vil man fort spare inn utgiften til en byggeleder, som vanligvis ikke er større en 1-2 prosent av de totale byggekostnader. Hva med en slik kostnad der prosjektet har vært helt uten problemer? I disse tilfellene kan man ikke se bort fra at det er nettopp tilstedeværelsen av en byggeleder som har ført til at det ikke har blitt noen problemer. Entreprenører forholder seg ofte annerledes til en profesjonell byggeleder enn en amatør. "Bedre føre var" – prinsippet kan i mange tilfeller lønne seg, da kostnaden med retting av feil og mangler i mange tilfeller vil være langt høyere enn byggelederhonoraret.