top of page
etman tomt.jpg
BYGGELEDELSE
– la en proff sjekke snekker’n!

Trygghet, ansvar og lønnsomhet

Ved å bruke en ansvarlig byggeleder ved nybygg eller rehabilitering kan kostbare overraskelser unngås. En byggeleder skal påse at den utførende håndverker utfører et tilfredsstillende arbeid som blir ferdigstilt til avtalt tid og etter de forutsetninger som framgår av inngåtte kontrakter og prosjektmaterialer.

Viktige fordeler

  • Faglig trygghet

  • Økonomisk styring

  • Uavhengighet

Hva er byggeledelse?

Byggelederen er din representant på byggeplassen med ansvar for oppfølging og styring av tid, økonomi og kvalitet. Han er i tillegg et bindeledd mellom deg og utførende håndverkere. Generelt er det byggeleders oppgave å sørge for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som fremgår av inngåtte kontrakter og prosjektmateriale.

Hvem har behov for byggeledelse?

Det er ingen minimumsstørrelse på et byggeprosjekt for å benytte byggeledelse. Byggelederens fagkunnskap gir deg trygghet for at arbeidene er i samsvar med byggkontrakten, samt at de valgte løsninger er i henhold til plan og bygningslov og utført etter god håndverkstradisjon. I et byggeprosjekt som er preget av mye problemer og dårlig arbeid vil man fort spare inn utgiften til en byggeleder, som vanligvis ikke er større en 1-2 prosent av de totale byggekostnader.

bottom of page