PRISER

Priser gjeldende fra 20.05.2019.

Priser er inkl. mva dersom ikke annet er spesifisert.

TILSTANDSRAPPORT 

 

Leilighet, fritidsbolig, tomannsbolig, enebolig,

 

Prisen gjelder for bolig inntil 200m2 (leilighet inntil 100m2)

med 2 våtrom og garasje.

Tillegg for ekstra garasje eller uthus

Oppdatering av rapport inntil 1 år (forutsetter samme eier)

Oppdatering av rapport eldre enn 1 år (forutsetter samme eier)

 

VERDITAKST

 

Tilstandsrapport med verditakst

Verdi-/lånetakst

Enkel verdivurdering

 

 

 

NÆRINGSTAKSTERING 

 

Tilstandsrapport næringsbygg

Verditakst næringsbygg

 

Transportkostnader kommer i tillegg til alle oppgitte priser. Det tillegges reisetid og kilometergodtgjørelse.

 

I sentrum av Egersund og Flekkefjord er transportkostnader kr 75,-.

Tirsdag og torsdag er vårt kontor i Flekkefjord åpent. Transportkostnader beregnes da ut fra nærmeste kontor, Flekkefjord eller Egersund.

Priser fra

 

4.700,-

 

 

 

1.000,-

 

2.350,-

 

3.000,-

 

 

7.200,-

4.350,-

3.200,-

til

 

8.000,-

 

 

 

1.000,-

 

4.000,-

 

6.000,-

 

 

10.500,-

4.350,-

3.200,-

Priser fra

7.000,- eks. mva.

7.000,- eks. mva.

 

 

Arealmåling m/våtromskontroll

Trykktesting

Trykktesting med termografering

Byggelånskontroll

Byggeledelse

Reklamasjonsvurdering

Uavhengig kontroll lufttetthet og våtrom

Teknisk tegner

Næringstakst


 

3.500,-

Be om pris

Be om pris

Be om pris

Be om pris

1.350 pr. time

Be om pris

910,- pr. time

1.475,- pr. time

 

4.400,-

 

 

 

 

PRISLISTE ANNET