top of page
PRISLISTE

Priser gjeldende fra 01.11.2023.

Priser er inkl. mva dersom ikke annet er spesifisert.

Tilstandsrapport

Leilighet, fritidsbolig, tomannsbolig, enebolig

FRA   8.800,-        TIL   14.000,-

Prisen inkluderer 2 våtrom, 1 tilleggsbygning og transport inntil 60km

Tillegg for ekstra garasje eller uthus

Tillegg for mer enn 2 våtrom

Energimerking

Energimerking ekspertutgave

2000,- per

700,- per 

660,-

Medgått tid

Verditakst

Verdi- / lånetakst

4800,-

Tilstandsrapport med verditakst

FRA   11400,-       TIL   16600,-

næringstaksering

Tilstandsrapport næringsbygg

FRA  8000,- eks. mva 

Verditakst næringsbygg

FRA  8000,- eks. mva 

prisliste annet

Arealmåling med våtromskontroll

FRA   3500,-       TIL   4400,-

Trykktesting                         7.500,-

Uavhengig kontroll           12.000,-

Termografering                     1.600,-

Timesatser:

Teknisk tegner     pr time      1.000,-

Takstingeniør       pr time       1.475,-

Transportkostnader kommer i tillegg til alle oppgitte priser. Det tillegges reisetid og kilometergodtgjørelse.

bottom of page