top of page
svingete veier
wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger.png

På vei

mot grønn omstilling

Miljøfyrtårn

Egersund Bygg og Tomteutvikling har som bedrift stort samfunnsansvar.

I 2023 økte vi derfor innsatsen innen miljø-arbeid, for å bidra så mye som mulig for både vårt fine Egersund, og resten av landet. Vi er nå miljøfyrtårn-sertifiserte og er utrolig stolte over dette. Nå har vi et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling. Les mer om veien vår til sertifisering nedenfor.

miljøstasjon.jpg

Miljøstasjon for avfall

Det er ikke til å legge skjul på at det blir mye avfall i løp av et år. Sortering av dette avfallet har derfor blitt en stor prioritering. Vi opprettet derfor en miljøstasjon med god oversikt, slik at det skal være like enkelt å sortere som å kaste alt i restavfall.

miljøfyrtårn.jpg

Energiforbruk

Vi oppdaget ganske raskt at det var stort forbedringspotensiale når det kom til strømforbruk i våre lokaler. Løsningen på dette ble installering av nye "smarte" varmeovner, som styres med app. Dette gjør at temperaturen på kontorene kan senkes om nettene, eller når kontorene står tomme. Dette, kombinert med økt fokus på å slå av lys og lukke dører i tomme rom, har gitt store utslag hos oss.

Kontoroppsett

Digitale møter

Selv om bedriftens ansatte alle har el-bil, er det store utslipp forbundet med firmareiser. Dette er noe vi tar seriøst, og ønsker å redusere. De digitale løsningene vi har i dag gjør det mulig å være tilstede på konferanser og møter direkte fra kontoret vårt i Egersund. En slik løsning ønsker vi å bruke mer og mer, for å kutte utslippene ytterligere.

Resultater

Ett år etter oppstart av prosjektet har vi sett flere store forskjeller. Dette tyder på at tiltakene fungerer. Ved å øke fokuset på strømforbruk, samt installering av smarte varmeovner har vi senket strømforbruket med over 20% sammenlignet med året før. Vi har også sett en endring i mengden avfallsrutinene. Største endringen ser vi i papiravfallet. Nå prøver vi å printe mindre, og mer foregår digitalt. Dette har gitt stort utslag på den årlige mengden papiravfall som kastes.

bottom of page